fbpx
xưởng máy tính

Tiếp tục LAB

Hỗ trợ sơ yếu lý lịch chuyên sâu 1: 1 cho tối đa 3 người cho phòng thí nghiệm kéo dài 90 phút này. Các cá nhân phải có một bản thảo rõ ràng và một phương hướng công việc cụ thể trong tâm trí. Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch cho người hướng dẫn một ngày trước hội thảo

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng Tám 31 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 00 sáng - 12: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền