fbpx
work2future Logo

YÊU CẦU CHUNG

YÊU CẦU PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

carlos velazquez

408.535.8168

carlos.velazquez@sanjoseca.gov

CUNG CẤP ĐÀO TẠO

Henry Morado

408.794.1114

henry.morado@sanjoseca.gov

ĐỊA ĐIỂM

Trung tâm việc làm San José 
Trung tâm Đổi mới Môi trường San José (EIC)
1608 Đại lộ Las Plumas, San José
Điện thoại: 408.794.1234
Fax: 408.272.1042

Trung tâm việc làm Bắc San José
Bộ Phát triển Việc làm California
1901 Đường Zanker, San José
408.216.6200

Trung tâm việc làm Gilroy
Tòa nhà Dịch vụ Xã hội Quận Nam
379 Tòa án Tomkins, Gilroy
408.758.3477 [chính]

Cơ quan hành chính
[Không có dịch vụ]
Trung tâm cộng đồng rượu vang Almaden
5730 Chambertin Drive, San José
408.794.1101

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền