fbpx
work2future Logo

YÊU CẦU CHUNG

Hương A. Trần

TUYỂN DỤNG

Hương Trần

408.794.1163

hương.a.tran@sanjoseca.gov

không xác định

PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Nguyễn Phạm

408.794.115

Covid19sjbusiness@sanjoseca.gov

không xác định

YÊU CẦU PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

carlos velazquez

408.535.8168

carlos.velazquez@sanjoseca.gov

Monique Melchor

HOẠT ĐỘNG

Monique Melchor

408.794.1108

monique.melchor@sanjoseca.gov

Henry Morado

CUNG CẤP ĐÀO TẠO

Henry Morado

408.794.1114

henry.morado@sanjoseca.gov

ĐỊA ĐIỂM

Trung tâm việc làm San José 
Trung tâm Đổi mới Môi trường San José (EIC)
1608 Đại lộ Las Plumas, San José
408.794.1234

Trung tâm việc làm Bắc San José
Bộ Phát triển Việc làm California
1901 Đường Zanker, San José
408.216.6200

Trung tâm việc làm Gilroy
Tòa nhà Dịch vụ Xã hội Quận Nam
379 Tòa án Tomkins, Gilroy
408.758.3477 [chính]

Cơ quan hành chính
[Không có dịch vụ]
Trung tâm cộng đồng rượu vang Almaden
5730 Chambertin Drive, San José
408.794.1200

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền