fbpx

tăng sức mạnh tìm kiếm công việc của bạn!

không có chi phí xây dựng nhà xưởng.

tại work2future, bạn sẽ kết nối với những người tìm việc và những người leo thang nghề nghiệp trong khi làm mới các kỹ năng của bạn hoặc học hỏiing cai gi đo mơi. 

liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

chưa phải là khách hàng của work2future?

Tháng mười hai

2021 Tháng Giêng

Tháng Hai
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
ĐÃ ĐÓNG CỬA Ngày đầu năm mới
Cả ngày

Trong ngày đầu năm mới

, ...
2
3
4
Hạng nhất | Giới thiệu về Kỹ thuật
5: 30 chiều - 8: 55 chiều

Kỹ thuật phi tín dụng miễn phí

LỚP HỌC KỸ THUẬT 3 TUẦN HẤP DẪN | 4-22 / 2021/XNUMX

 • ĐỂ ĐĂNG KÝ EMAIL A ĐÃ HOÀN THÀNH ÁP DỤNG Để:
 • gina.riccitelli@evc.edu HOẶC kimn.nguyen@evc.edu

Giới thiệu về Kỹ thuật [ENGR 500] ID đăng ký 105786

Khóa học này bao gồm một cuộc khảo sát về lĩnh vực động cơ

, ...
5
6
7
8
9
10
11
Google Drive
9: 00 am - 12: 00 am

Google Drive là một ứng dụng dựa trên web miễn phí, trong đó tài liệu và bảng tính có thể được tạo, chỉnh sửa và lưu trữ trực tuyến. Các tệp có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet và trình duyệt Web đầy đủ tính năng. Người dùng Google Drive có thể nhập, tạo, chỉnh sửa và cập nhật tài liệu và bảng tính trong vario

, ...
Sổ sách kế toán và Kế toán [Khái niệm cơ bản]
4: 00 pm - 12: 00 am

Khóa học giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và thực hành về kế toán cơ bản và cách các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng, biên lai, phiếu gửi ngân hàng và séc thanh toán thể hiện các giao dịch giúp các công ty duy trì kiểm soát và cải thiện hiệu suất.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Phương trình kế toán: Như
, ...
12
Google Drive
Cả ngày

Google Drive là một ứng dụng dựa trên web miễn phí, trong đó tài liệu và bảng tính có thể được tạo, chỉnh sửa và lưu trữ trực tuyến. Các tệp có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet và trình duyệt Web đầy đủ tính năng. Người dùng Google Drive có thể nhập, tạo, chỉnh sửa và cập nhật tài liệu và bảng tính trong vario

, ...
Sổ sách kế toán và Kế toán [Khái niệm cơ bản]
Cả ngày

Khóa học giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và thực hành về kế toán cơ bản và cách các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng, biên lai, phiếu gửi ngân hàng và séc thanh toán thể hiện các giao dịch giúp các công ty duy trì kiểm soát và cải thiện hiệu suất.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Phương trình kế toán: Như
, ...
13
Google Drive
Cả ngày

Google Drive là một ứng dụng dựa trên web miễn phí, trong đó tài liệu và bảng tính có thể được tạo, chỉnh sửa và lưu trữ trực tuyến. Các tệp có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet và trình duyệt Web đầy đủ tính năng. Người dùng Google Drive có thể nhập, tạo, chỉnh sửa và cập nhật tài liệu và bảng tính trong vario

, ...
Sổ sách kế toán và Kế toán [Khái niệm cơ bản]
Cả ngày

Khóa học giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và thực hành về kế toán cơ bản và cách các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng, biên lai, phiếu gửi ngân hàng và séc thanh toán thể hiện các giao dịch giúp các công ty duy trì kiểm soát và cải thiện hiệu suất.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Phương trình kế toán: Như
, ...
14
Google Drive
12: 00 sáng - 2: 30 chiều

Google Drive là một ứng dụng dựa trên web miễn phí, trong đó tài liệu và bảng tính có thể được tạo, chỉnh sửa và lưu trữ trực tuyến. Các tệp có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet và trình duyệt Web đầy đủ tính năng. Người dùng Google Drive có thể nhập, tạo, chỉnh sửa và cập nhật tài liệu và bảng tính trong vario

, ...
Sổ sách kế toán và Kế toán [Khái niệm cơ bản]
Cả ngày

Khóa học giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và thực hành về kế toán cơ bản và cách các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng, biên lai, phiếu gửi ngân hàng và séc thanh toán thể hiện các giao dịch giúp các công ty duy trì kiểm soát và cải thiện hiệu suất.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Phương trình kế toán: Như
, ...
15
Sổ sách kế toán và Kế toán [Khái niệm cơ bản]
12: 00 sáng - 7: 00 chiều

Khóa học giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và thực hành về kế toán cơ bản và cách các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng, biên lai, phiếu gửi ngân hàng và séc thanh toán thể hiện các giao dịch giúp các công ty duy trì kiểm soát và cải thiện hiệu suất.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Phương trình kế toán: Như
, ...
16
17
18
ĐÃ ĐÓNG CỬA Ngày Martin Luther King, Jr.
Cả ngày

Để kỷ niệm ngày Martin Luther King, Jr.

, ...
19
Văn bản kinh doanh
4: 00 pm - 12: 00 am

Viết tốt là một kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới nghề nghiệp. Văn bản kinh doanh phải rõ ràng, ngắn gọn và bao gồm các giải thích đầy đủ để cung cấp cho người đọc thông tin được xác định rõ ràng. Khóa học kết hợp các phương pháp hay nhất bao gồm cách tiếp cận có cấu trúc đảm bảo các thông điệp bằng văn bản hướng dẫn hiệu quả

, ...
20
Văn bản kinh doanh
Cả ngày

Viết tốt là một kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới nghề nghiệp. Văn bản kinh doanh phải rõ ràng, ngắn gọn và bao gồm các giải thích đầy đủ để cung cấp cho người đọc thông tin được xác định rõ ràng. Khóa học kết hợp các phương pháp hay nhất bao gồm cách tiếp cận có cấu trúc đảm bảo các thông điệp bằng văn bản hướng dẫn hiệu quả

, ...
21
Văn bản kinh doanh
Cả ngày

Viết tốt là một kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới nghề nghiệp. Văn bản kinh doanh phải rõ ràng, ngắn gọn và bao gồm các giải thích đầy đủ để cung cấp cho người đọc thông tin được xác định rõ ràng. Khóa học kết hợp các phương pháp hay nhất bao gồm cách tiếp cận có cấu trúc đảm bảo các thông điệp bằng văn bản hướng dẫn hiệu quả

, ...
22
Văn bản kinh doanh
12: 00 sáng - 7: 00 chiều

Viết tốt là một kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới nghề nghiệp. Văn bản kinh doanh phải rõ ràng, ngắn gọn và bao gồm các giải thích đầy đủ để cung cấp cho người đọc thông tin được xác định rõ ràng. Khóa học kết hợp các phương pháp hay nhất bao gồm cách tiếp cận có cấu trúc đảm bảo các thông điệp bằng văn bản hướng dẫn hiệu quả

, ...
23
24
25
Sổ sách kế toán và Kế toán [Trung cấp]
4: 00 pm - 12: 00 am

Khóa học nhấn mạnh cách ghi chép các giao dịch tài chính dẫn đến việc quản lý tài chính của một tổ chức. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, quy trình ghi sổ kế toán từ đầu đến cuối sẽ được khám phá.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Đa phương tiện
, ...
26
Sổ sách kế toán và Kế toán [Trung cấp]
Cả ngày

Khóa học nhấn mạnh cách ghi chép các giao dịch tài chính dẫn đến việc quản lý tài chính của một tổ chức. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, quy trình ghi sổ kế toán từ đầu đến cuối sẽ được khám phá.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Đa phương tiện
, ...
27
Sổ sách kế toán và Kế toán [Trung cấp]
Cả ngày

Khóa học nhấn mạnh cách ghi chép các giao dịch tài chính dẫn đến việc quản lý tài chính của một tổ chức. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, quy trình ghi sổ kế toán từ đầu đến cuối sẽ được khám phá.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Đa phương tiện
, ...
28
Sổ sách kế toán và Kế toán [Trung cấp]
Cả ngày

Khóa học nhấn mạnh cách ghi chép các giao dịch tài chính dẫn đến việc quản lý tài chính của một tổ chức. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, quy trình ghi sổ kế toán từ đầu đến cuối sẽ được khám phá.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Đa phương tiện
, ...
29
Sổ sách kế toán và Kế toán [Trung cấp]
12: 00 sáng - 7: 00 chiều

Khóa học nhấn mạnh cách ghi chép các giao dịch tài chính dẫn đến việc quản lý tài chính của một tổ chức. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, quy trình ghi sổ kế toán từ đầu đến cuối sẽ được khám phá.

 • Học sinh sẽ học:
 • - Đa phương tiện
, ...
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Vui lòng liên hệ với huấn luyện viên sự nghiệp của bạn để đăng ký.

Ngày cuối cùng để đăng ký là thứ Năm trước buổi học đầu tiên.

 

Đối với hội thảo trực tiếp: Chúng tôi khuyên bạn nên đến mười [10] phút trước thời gian bắt đầu hội thảo để đảm bảo được nhận.

Những người đến muộn sẽ không được nhận vào lớp vì lịch sự đối với người hướng dẫn và người tham gia của chúng tôi.

Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu