fbpx

TĂNG CƯỜNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM CỦA BẠN

Hội thảo xây dựng kỹ năng miễn phí.

Để đăng ký liên hệ với huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn

Chưa phải là khách hàng của work2future?
Hội thảo tháng 2024 năm 4.24 cal CUỐI CÙNG (XNUMX)

2024 Tháng Năm

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Microsoft Excel
1: 00 chiều - 5: 00 chiều
Mô tả khóa học: 16 giờMicrosoft Excel là chương trình phần mềm bảng tính hàng đầu trong ngành, một công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ, sắp xếp và thao tác dữ liệu. Từ việc tạo báo cáo đến phân tích dữ liệu và từ việc hoàn thành các phép tính đến tạo biểu đồ và trực quan hóa, Microsoft , ...
7
Microsoft Excel
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: 16 giờMicrosoft Excel là chương trình phần mềm bảng tính hàng đầu trong ngành, một công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ, sắp xếp và thao tác dữ liệu. Từ việc tạo báo cáo đến phân tích dữ liệu và từ việc hoàn thành các phép tính đến tạo biểu đồ và trực quan hóa, Microsoft , ...
8
Microsoft Excel
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: 16 giờMicrosoft Excel là chương trình phần mềm bảng tính hàng đầu trong ngành, một công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ, sắp xếp và thao tác dữ liệu. Từ việc tạo báo cáo đến phân tích dữ liệu và từ việc hoàn thành các phép tính đến tạo biểu đồ và trực quan hóa, Microsoft , ...
9
Microsoft Excel
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: 16 giờMicrosoft Excel là chương trình phần mềm bảng tính hàng đầu trong ngành, một công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ, sắp xếp và thao tác dữ liệu. Từ việc tạo báo cáo đến phân tích dữ liệu và từ việc hoàn thành các phép tính đến tạo biểu đồ và trực quan hóa, Microsoft , ...
10
Microsoft Excel
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: 16 giờMicrosoft Excel là chương trình phần mềm bảng tính hàng đầu trong ngành, một công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ, sắp xếp và thao tác dữ liệu. Từ việc tạo báo cáo đến phân tích dữ liệu và từ việc hoàn thành các phép tính đến tạo biểu đồ và trực quan hóa, Microsoft , ...
11
12
13
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
14
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
15
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
16
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
17
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
18
19
20
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
21
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
22
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
23
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
24
25
26
27
Ngày tưởng niệm ĐÓNG
Cả ngày
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Tưởng niệm, ...
28
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
29
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
30
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
31
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết làm thế nào và liệu bạn có đủ khả năng tài chính và logic, ...
1

liên hệ với huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.
ngày cuối cùng để đăng ký là thứ Sáu lúc 12 giờ trưa trước buổi học đầu tiên.

cho các hội thảo trực tiếp: chúng tôi khuyên bạn nên đến trước mười [10] phút so với thời gian bắt đầu của hội thảo để đảm bảo được nhận vào học. những người đến muộn sẽ không được nhận vào lớp do người hướng dẫn và người tham gia của chúng tôi không được phép.

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền