fbpx

bắt đầu từ hôm nay!

gọi điện thoại hoặc ghé thăm một trong những Trung tâm việc làm của chúng tôi!

Trung tâm việc làm work2future đang MỞ và hỗ trợ khách hàng và công chúng theo lịch hẹn.

vui lòng liên hệ với huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn hoặc gọi cho Trung tâm Việc làm để sắp xếp cho một cuộc họp tại chỗ.

Trung tâm việc làm San José 
Trung tâm cộng đồng Kirk
1601 Đại lộ Foxworthy, San José
408.794.1234

Trung tâm việc làm Bắc San José
Bộ Phát triển Việc làm California
1901 Đường Zanker, San José
408.216.6200

Trung tâm việc làm Gilroy
Tòa nhà Dịch vụ Xã hội Quận Nam
379 Tòa án Tomkins, Gilroy
408.758.3477 [chính]
408.758.3457 [chương trình dành cho thanh thiếu niên]

Cơ quan hành chính
[Không có dịch vụ]
Trung tâm cộng đồng rượu vang Almaden
5730 Chambertin Drive, San José
408.794.1200

Trung tâm việc làm tại Mỹ của bạn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, trừ khi đóng cửa để tuân thủ kỳ nghỉ.

work2future là một Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng và tuân thủ Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ. Các Dịch vụ và Trợ giúp Phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá nhân khuyết tật. Một số điều kiện có thể được áp dụng. Đối với truy cập TTY, hãy gọi: 408.294.9337.

Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu