fbpx

bắt đầu từ hôm nay!

đặt thời gian để nói chuyện với một thành viên trong nhóm work2future.

Tất cả các trung tâm việc làm work2future được ĐÓNG cho các cuộc họp hoặc sự kiện trực tiếp, bao gồm hội thảo trực tiếp và các sự kiện tuyển dụng, cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm việc làm tại Mỹ của bạn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, trừ khi đóng cửa để tuân thủ kỳ nghỉ.

Trung tâm việc làm của Mỹ ở California

work2future là một Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng và tuân thủ Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ. Các Dịch vụ và Trợ giúp Phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá nhân khuyết tật. Một số điều kiện có thể được áp dụng. Đối với truy cập TTY, hãy gọi: 408.294.9337.

Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu