fbpx

Quản lý dự án 2

Học sinh sẽ khám phá lịch sử, cách tiếp cận và triết lý quản lý dự án Agile, bao gồm cả khuôn khổ Scrum. Khóa học này là một phần của loạt bài (“Quản lý dự án của Google: Chứng chỉ chuyên nghiệp”) nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên vai trò là người quản lý dự án, người đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, lập kế hoạch và triển khai các dự án quan trọng để giúp tổ chức của họ thành công. Khóa học này bao gồm tài liệu trong chủ đề/đơn vị thứ 5 (“Quản lý dự án Agile”) phù hợp với chứng chỉ ngành Chứng chỉ quản lý dự án của Google. 

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Mar 25 2024
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 5: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền