fbpx

Quản lý dự án 1

Khóa học này là một phần của loạt bài chuẩn bị cho sinh viên đảm nhận vai trò quản lý dự án. Người quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, lập kế hoạch và thực hiện các dự án quan trọng để giúp tổ chức của họ thành công. Khóa học này bao gồm tài liệu trong 4 chủ đề/đơn vị đầu tiên phù hợp với chứng chỉ ngành Chứng chỉ quản lý dự án của Google (“Nền tảng quản lý dự án”; “Khởi tạo dự án: Bắt đầu một dự án thành công”; “Lập kế hoạch dự án: Kết hợp tất cả lại”; và “Thực hiện dự án: Chạy dự án”). 

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Mar 18 2024
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền