fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Cuộc họp Ủy ban Thanh niên

THAM DỰ TRỰC TIẾP

  • work2future Trung tâm Dịch vụ Hành chính & Kinh doanh
  • 5730 Chambertin Drive, San Jose CA 95118

THAM DỰ QUA ZOOM

Ngày

Có thể 09 2024
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 30 chiều - 5: 00 chiều

Địa Chỉ

Cơ quan hành chính
5730 Chambertin Drive, San José

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền