fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Cuộc họp Ủy ban Thanh niên

cuộc họp lai

Ở người

Trung tâm Dịch vụ Hành chính & Dịch vụ Doanh nghiệp, Nhà máy rượu Almaden, 5730 Chambertin Dr, San Jose

Cuộc họp thu phóng

https://zoom.us/j/98835648785?pwd=dFI2T3FtU1ZEMUJ2TlJ0ckdScGw4UT09

Hoặc quay số (669) 219-2599 | ID cuộc họp 988 3564 8785

Ngày

Tháng Mười 12 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 30 chiều - 5: 00 chiều
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền