fbpx
sự kiện tài nguyên cộng đồng

work2future Sự kiện tài nguyên cộng đồng

Tham gia với chúng tôi để tham gia một sự kiện miễn phí, dành cho tất cả mọi người với các nguồn lực từ các đối tác cộng đồng địa phương cung cấp các dịch vụ như Quần áo, Giáo dục, Hỗ trợ tiền mặt, v.v.

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham dự Hội chợ tài nguyên cộng đồng! Đặt chỗ của bạn bằng cách đăng ký tại bit.ly/com-resource-fair.

Ngày

Tháng Tám 22 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 3: 00 chiều

Thêm thông tin

ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền