fbpx

Cuộc phỏng vấn giả

Tập luyện giúp hoàn hảo hơn! Gặp gỡ trực tiếp để thực hiện một cuộc phỏng vấn thử ảo để thực hành kỹ năng phỏng vấn của bạn. Trong cuộc phỏng vấn thử, những người tham gia sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi phỏng vấn về hành vi/tình huống và sẽ nhận được phản hồi từ Thủ thư Kinh doanh & Nghề nghiệp của SJPL Works.

Đăng ký là bắt buộc. Người tham gia sẽ được gửi liên kết Zoom và mật khẩu sau khi đăng ký hoàn tất.

*Dịch vụ được cung cấp riêng lẻ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Chúng tôi yêu cầu những người tham gia hãy kiên nhẫn vì sẽ có một phòng chờ ảo trong khi gặp từng người tham gia*

Ngày

Mar 19 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

12: 00 chiều - 1: 00 chiều

Thêm thông tin

ĐĂNG KÝ

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
ĐĂNG KÝ
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền