fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Word | Nâng cao

Đưa xử lý văn bản của bạn lên cấp độ tiếp theo! Học sinh sẽ học cách:

  • tạo thư kết hợp, nhãn thư và phong bì
  • làm việc với các đối tượng và nền tài liệu, biểu mẫu và macro
  • tùy chỉnh thanh công cụ truy cập nhanh và phím tắt
  • làm việc với các tính năng tài liệu dài như bảng mục lục, chỉ mục và thư mục

Điều kiện tiên quyết: Hội thảo trung cấp MS Word hoặc kinh nghiệm tương đương.

Ngày

12 - 16 tháng 2021 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

10 giờ hướng dẫn
5: 30 chiều - 7: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2022 work2future - Tất cả các quyền