fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Excel | Trung gian

Khóa học này được xây dựng dựa trên các kỹ năng và khái niệm được dạy trong MS Excel 2016 Basic. Học sinh sẽ học cách:

  • sử dụng nhiều bảng tính và bảng tính hiệu quả
  • bắt đầu làm việc với các tùy chọn định dạng nâng cao hơn bao gồm kiểu, chủ đề và hình nền
  • tạo đường viền và tổng phụ
  • tạo và áp dụng tên tế bào
  • làm việc với danh sách và bảng

Điều kiện tiên quyết: Hội thảo MS Excel Basic hoặc kinh nghiệm tương đương.

Ngày

17-21 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền