fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Excel | Nâng cao

Các chức năng và tính năng cơ bản của Excel 365.

  • các công thức nâng cao, cũng như các chức năng tra cứu như VLOOKUP, MATCH và INDEX.
  • về xác thực dữ liệu và các chức năng cơ sở dữ liệu như DSUM
  • cách làm việc với PivotTable và Biểu đồ Pivot
  • nhập và xuất dữ liệu

Điều kiện tiên quyết: Hội thảo trung cấp MS Excel hoặc kinh nghiệm tương đương.

Ngày

19 - 23 tháng 2021 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

10 giờ hướng dẫn
5: 30 sáng - 7: 30 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền