fbpx
hội thảo lãnh đạo

Thị trường lao động

Sau khi sa thải hoặc giữa các công việc có thể là một trong những cơ hội lớn nhất để “suy nghĩ lại” về hướng nghề nghiệp của bạn, đặc biệt là với rất nhiều lựa chọn đào tạo miễn phí để thay đổi nghề nghiệp hoặc nâng cao kỹ năng của bạn. Bạn có cảm thấy “mất công” không biết nên chọn gì tiếp theo? Bạn đang cân nhắc hai hoặc ba lựa chọn khác nhau để có thể thay đổi nghề nghiệp và bạn không chắc nên chọn con đường nào? Trong lớp học này, bạn sẽ thực hiện hai bài đánh giá nghề nghiệp, tính cách và sở thích được sử dụng rộng rãi nhất để xem khả năng và tính cách “tự nhiên” của bạn có thể phù hợp với chức danh công việc và / hoặc hướng nghề nghiệp như thế nào.

Ngày

Tháng 11 23 2020
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 30 chiều - 2: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền