fbpx
Hội thảo chuẩn bị công việc

Phỏng vấn 101

Sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho một cuộc phỏng vấn xin việc rất có thể là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của bạn. Tiếp cận công việc hoàn hảo có thể là một thách thức nhưng chỉ cần chuẩn bị một chút và suy nghĩ trước thời hạn có thể có tác dụng to lớn đối với kỹ năng phỏng vấn của bạn. Học sinh sẽ tìm hiểu các vấn đề của quá trình phỏng vấn, chẳng hạn như:

  • câu hỏi phỏng vấn phổ biến
  • nhà tuyển dụng muốn gì
  • ngôn ngữ cơ thể
  • phỏng vấn giả
  • phỏng vấn qua điện thoại
  • phỏng vấn hành vi
  • kết thúc cuộc phỏng vấn
  • cảm ơn bạn ghi chú

Bạn sẽ sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn tiếp theo sau khi tham dự hội thảo này.

Ngày

Tháng Sáu 08 2020
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền