fbpx

Làm thế nào để có một bài thuyết trình hiệu quả

Mô tả khóa học 16 giờ
Thuyết trình là một cách tuyệt vời để giao tiếp với các nhóm người, cho dù bạn đang trình bày
thông tin về dự đoán doanh số bán hàng hoặc đưa ra lời chào bán hàng. Bằng cách học cách cung cấp một cách hiệu quả
thuyết trình, bạn có thể tăng khả năng đạt được kết quả tích cực với khán giả của mình. Đang xem xét
các bước cần thực hiện để thuyết trình hiệu quả có thể giúp bạn đạt được kết quả như mong đợi.
Đầu ra
 Hiểu đối tượng của bạn
 Tạo cấu trúc logic
 Sử dụng ngôn ngữ đơn giản
 8 kiểu thuyết trình tại nơi làm việc
 Lời khuyên để tạo một bản trình bày PowerPoint tuyệt vời
 Thực hành và thuyết trình trước lớp
Lợi ích của việc thuyết trình hiệu quả:
Ngày nay người ta chú trọng nhiều đến kỹ năng thuyết trình tại nơi làm việc vì vai trò của chúng
trong việc thuyết phục khách hàng và khách hàng thực hiện những hành động cụ thể. Bài thuyết trình hiệu quả cho phép bạn:
 Tăng khả năng thông điệp được truyền đạt tốt
 Tăng khả năng chốt giao dịch và tăng lợi nhuận của công ty
 Củng cố hình ảnh và nhận thức về tính chuyên nghiệp của công ty
 Cung cấp phản hồi theo thời gian thực từ khán giả thông qua các câu hỏi và tín hiệu phi ngôn ngữ như
ngôn ngữ cơ thể

Ngày

Tháng 2 12 2024
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền