fbpx
xưởng kế toán

Google Drive

Google Drive là một ứng dụng dựa trên Web miễn phí, trong đó các tài liệu và bảng tính có thể được tạo, chỉnh sửa và lưu trữ trực tuyến. Các tập tin có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet và trình duyệt Web đầy đủ tính năng. Người dùng Google Drive có thể nhập, tạo, chỉnh sửa và cập nhật tài liệu và bảng tính ở nhiều phông chữ và định dạng tệp khác nhau, kết hợp văn bản với công thức, danh sách, bảng và hình ảnh. Google Drive tương thích với hầu hết các phần mềm trình bày và bộ xử lý văn bản. Học sinh sẽ học:

  • tất cả về Google Drive
  • bắt đầu với Google Drive
  • tạo tài liệu và bảng tính của Google

Điều kiện tiên quyết: Microsoft Word Basic, Excel Basic và PowerPoint Basic.

Ngày

24-28 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

20 giờ hướng dẫn
9: 00 sáng - 12: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền