fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp ban chấp hành


THAM DỰ TRỰC TIẾP

  • work2future Business & Administrative Services Center
  • 5730 Chambertin Drive, San Jose CA 95118

THAM DỰ QUA ZOOM


Ý KIẾN CÔNG CỘNG

  • Để cung cấp bình luận công khai suốt trong cuộc họp, vui lòng có mặt tại địa điểm họp. Điền vào một tấm thẻ xanh có sẵn và đưa cho nhân viên cuộc họp. Giới hạn thời gian phát biểu trong thời gian do chủ tọa cuộc họp quy định, thông thường là hai phút. 
  • Gửi bình luận công khai bằng văn bản trước cuộc họp ủy ban: Gửi email trước 9h30 ngày họp. Các email sẽ được đăng kèm theo chương trình nghị sự là “Thư từ công chúng”. Vui lòng xác định Số mục chương trình nghị sự trong dòng chủ đề email của bạn. 
  • Gửi bình luận công khai bằng văn bản suốt trong cuộc họp: Gửi emaill trong cuộc họp, xác định Số mục chương trình nghị sự trong dòng chủ đề email. Các ý kiến ​​nhận được sẽ được đưa vào như một phần của biên bản cuộc họp nhưng sẽ không được đọc vào biên bản.

Ngày

Tháng Tư 18 2024
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 30 sáng - 1: 30 chiều

Địa Chỉ

Cơ quan hành chính
5730 Chambertin Drive, San José

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền