fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp ban chấp hành

cuộc họp lai

Ở người

Trung tâm Dịch vụ Hành chính & Dịch vụ Doanh nghiệp, Nhà máy rượu Almaden, 5730 Chambertin Dr, San Jose

Cuộc họp thu phóng

https://zoom.us/j/98219951412?pwd=dHlYL0tCMGEzMGxFWklueHlxMzFqUT09

Hoặc quay số (669) 219-2599 | ID cuộc họp 982 1995 1412

Ngày

Tháng Tám 17 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 30 sáng - 1: 30 chiều
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền