fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp ban chấp hành

Cuộc họp thu phóng:
https://zoom.us/j/98219951412?pwd=dHlYL0tCMGEzMGxFWklueHlxMzFqUT09

Quyền truy cập chỉ qua điện thoại:
(669) 219-2599
ID cuộc họp: 982 1995 1412
Mật mã: 233554

Ngày

Tháng mười hai 15 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 30 sáng - 1: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền