fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Ban chấp hành — Được dời lại thành 2/24

Cuộc họp được dời lại sang ngày 24 tháng XNUMX

Ngày

Tháng 2 17 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 30 sáng - 1: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền