fbpx

Giờ thả ga | Các dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội của Hạt Santa Clara

Hãy tiết kiệm cho mình một chuyến đi thêm và nhận được câu hỏi của bạn được trả lời vào giờ thả của đối tác cộng đồng.

Ngày

Tháng 11 06 2019
Đã hết hạn!

Thời gian

12: 30 chiều - 3: 30 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền