fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp Ủy ban Dịch vụ Kinh doanh

cuộc họp lai

Ở người

Trung tâm Dịch vụ Hành chính & Dịch vụ Doanh nghiệp, Nhà máy rượu Almaden, 5730 Chambertin Dr, San Jose

Cuộc họp thu phóng

https://zoom.us/j/97508905288?pwd=Y0lDNng3YURaQWY5dGFNeUFrWE1NUT09

Hoặc quay số (669) 219-2599 | ID cuộc họp 975 0890 5228

Ngày

Tháng Tám 08 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 00 chiều - 4: 30 chiều

Địa Chỉ

Cơ quan hành chính
5730 Chambertin Drive, San José

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền