fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Cuộc họp Ủy ban Dịch vụ Kinh doanh BỊ HỦY

Cuộc họp phóng to
Cuộc họp bị hủy bỏ. Sẽ được dời lại vào một ngày sau đó.

Quyền truy cập chỉ qua điện thoại:
(669) 900-9128
ID cuộc họp:
Mật mã:

Ngày

Tháng Tám 09 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 00 chiều - 4: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình

Đơn vị tổ chức

work2future
work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền