fbpx
Hội thảo chuẩn bị công việc

Xây dựng mối quan hệ để thành công trong bán hàng

Không ai thắc mắc rằng kết bạn là một điều tốt. Trong hội thảo này, những người tham gia sẽ khám phá ra rằng công việc kinh doanh là kết bạn và công việc của tất cả các chuyên gia bán hàng là kết bạn và xây dựng các mối quan hệ. Tình bạn chiến lược sẽ tạo nên hoặc phá vỡ bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, bất kể quy mô lớn như thế nào và bất kể loại thị trường nào.

  • Những lợi ích của việc phát triển một mạng lưới kết nối hỗ trợ.
  • Làm thế nào xây dựng mối quan hệ có thể giúp bạn phát triển cơ sở kinh doanh của bạn.
  • Cách áp dụng các kỹ thuật truyền thông để xây dựng mạng lưới của bạn.
  • Các yếu tố chính trong các mối quan hệ công việc bền chặt và cách họ có thể đưa nhiều yếu tố này vào các mối quan hệ công việc của bạn.
  • Kỹ năng giao tiếp chính.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký. 

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây! 

Ngày

Mar 13 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền