fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

work2future Họp Hội đồng

cuộc họp lai

Ở người

Phòng hội nghị, Trung tâm Hướng nghiệp San Jose, 1608 Las Plumas Ave, San Jose

Hội thảo trên web về Zoom

https://sanjoseca.zoom.us/j/91790371765?pwd=UzI4L21sbVVKaEtHbnBocHRUT2k0Zz09

Hoặc quay số (408) 638-0968 | Mã cuộc họp: 917 9037 1765

Ngày

Tháng 11 16 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

10: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền