fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp Hội đồng

Chỉ chương trình làm việc

Gói chương trình nghị sự

- Tài liệu bổ sung
• II Khai mạc
• IV.B.4 Cập nhật thị trường lao động

Phút

Thu phóng Đăng nhập cuộc họp: cuộc họp đã kết thúc

Ngày

Tháng 9 17 2020
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền