fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp Hội đồng

Gói chương trình nghị sự

- Thư của công chúng: Chương trình nghị sự IV.B.4

- Tài liệu bổ sung: Yêu cầu giao diện người dùng

Phút

Hội nghị truyền hình qua Zoom
https://sanjoseca.zoom.us/j/97950631755?pwd=MTFhWjBuVEkrNFNCeWRQOFpNak4zQT09

Chỉ điện thoại cho âm thanh (không có video): 1 (408) 638-0968
ID cuộc họp: 979 5063 1755

Ngày

Tháng Sáu 18 2020
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền