fbpx

Hội thảo Trung tâm Hướng nghiệp San Jose

Lớp học PowerPoint

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Mô tả khóa học:
Tìm hiểu các tính năng cơ bản của PowerPoint trong hội thảo cấp độ giới thiệu này. Tìm hiểu cách tạo bản trình bày của riêng bạn từ đầu và với sự trợ giúp của một trong các Trình hướng dẫn PowerPoint. Được thiết kế cho những người không quen với PowerPoint hoặc muốn có một khóa học bồi dưỡng.

Kết quả học tập:

Sau khi hoàn thành thành công hội thảo này, sinh viên sẽ có thể thể hiện thành thạo các chủ đề chính bao gồm Tạo bản trình bày PowerPoint từ đầu và cũng sử dụng Trình hướng dẫn PowerPoint, Thêm và xóa trang chiếu, Định dạng trang trình bày, Nhập và định dạng văn bản, Thao tác các phần tử đồ họa và hình ảnh, Lưu a bản trình bày, In bản trình bày.

Chế độ hướng dẫn:
Trực tiếp hoặc trực tuyến

tạo sự nghiệp của bạn về việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác với work2future!

tìm cơ hội việc làm trên Thành phố San José trang sự nghiệp hoặc cho chúng tôi Trung tâm việc làm in San JoséGilroy.

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền