fbpx

Hội thảo Trung tâm Hướng nghiệp San Jose

Giới thiệu về máy tính

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Mô tả khóa học:
Khóa học này giới thiệu các khái niệm máy tính, bao gồm các chức năng và hoạt động cơ bản của máy tính. Các chủ đề bao gồm xác định các thành phần phần cứng, hoạt động cơ bản của máy tính, các vấn đề bảo mật và sử dụng các ứng dụng phần mềm.

Kết quả học tập:
Sau khi hoàn thành, học sinh phải thể hiện sự hiểu biết về vai trò và chức năng của máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề.

Chế độ hướng dẫn:
Trực tiếp hoặc trực tuyến

tạo sự nghiệp của bạn về việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác với work2future!

tìm cơ hội việc làm trên Thành phố San José trang sự nghiệp hoặc cho chúng tôi Trung tâm việc làm in San JoséGilroy.

Bản quyền © 2022 work2future - Tất cả các quyền