fbpx

Hội thảo của Trung tâm Việc làm San Jose

Tất cả các hội thảo có sẵn trực tuyến
hội thảo tháng 2023 năm XNUMX

2024 Tháng Hai

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐÓNG CỬA Tết Nguyên đán
Cả ngày
Nhân dịp Tết Nguyên Đán,...
10
11
12
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Mô tả khóa học Kiến thức cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này bao gồm ...
Làm thế nào để có một bài thuyết trình hiệu quả
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Các bài thuyết trình kéo dài 16 giờ là một cách tuyệt vời để giao tiếp với các nhóm người, cho dù bạn đang cung cấp thông tin về dự đoán doanh số bán hàng hay đang thực hiện một chiêu trò bán hàng. Bằng cách học cách trình bày hiệu quả, bạn có thể tăng khả năng đạt được kết quả tích cực với khán giả. Đang xem xét,...
13
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học Kiến thức cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này bao gồm ...
Làm thế nào để có một bài thuyết trình hiệu quả
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Các bài thuyết trình kéo dài 16 giờ là một cách tuyệt vời để giao tiếp với các nhóm người, cho dù bạn đang cung cấp thông tin về dự đoán doanh số bán hàng hay đang thực hiện một chiêu trò bán hàng. Bằng cách học cách trình bày hiệu quả, bạn có thể tăng khả năng đạt được kết quả tích cực với khán giả. Đang xem xét,...
14
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học Kiến thức cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này bao gồm ...
Làm thế nào để có một bài thuyết trình hiệu quả
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Các bài thuyết trình kéo dài 16 giờ là một cách tuyệt vời để giao tiếp với các nhóm người, cho dù bạn đang cung cấp thông tin về dự đoán doanh số bán hàng hay đang thực hiện một chiêu trò bán hàng. Bằng cách học cách trình bày hiệu quả, bạn có thể tăng khả năng đạt được kết quả tích cực với khán giả. Đang xem xét,...
15
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học Kiến thức cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này bao gồm ...
Làm thế nào để có một bài thuyết trình hiệu quả
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Các bài thuyết trình kéo dài 16 giờ là một cách tuyệt vời để giao tiếp với các nhóm người, cho dù bạn đang cung cấp thông tin về dự đoán doanh số bán hàng hay đang thực hiện một chiêu trò bán hàng. Bằng cách học cách trình bày hiệu quả, bạn có thể tăng khả năng đạt được kết quả tích cực với khán giả. Đang xem xét,...
16
Microsoft Powerpoint
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học Kiến thức cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này bao gồm ...
Làm thế nào để có một bài thuyết trình hiệu quả
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Các bài thuyết trình kéo dài 16 giờ là một cách tuyệt vời để giao tiếp với các nhóm người, cho dù bạn đang cung cấp thông tin về dự đoán doanh số bán hàng hay đang thực hiện một chiêu trò bán hàng. Bằng cách học cách trình bày hiệu quả, bạn có thể tăng khả năng đạt được kết quả tích cực với khán giả. Đang xem xét,...
17
18
19
ĐÓNG CỬA Ngày tổng thống
Cả ngày
Nhân dịp Ngày của Tổng thống,...
20
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
21
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
22
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
23
Cách khởi nghiệp kinh doanh 101
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
24
25
26
Microsoft Word
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Mô tả khóa học 16 giờMicrosoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các tài liệu từ định nghĩa trước, ...
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
27
Microsoft Word
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học 16 giờMicrosoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các tài liệu từ định nghĩa trước, ...
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
28
Microsoft Word
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học 16 giờMicrosoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các tài liệu từ định nghĩa trước, ...
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
29
Microsoft Word
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Mô tả khóa học 16 giờMicrosoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các tài liệu từ định nghĩa trước, ...
Cách khởi nghiệp kinh doanh 102
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học Kéo dài 16 giờ Hội thảo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các bước cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở California. Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình - dù là để có những giờ làm việc tốt hơn, trở thành ông chủ của chính mình hay theo đuổi niềm đam mê suốt đời - có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước tiên, bạn cần biết mình có đủ khả năng và ...
1
2

liên hệ với huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.
ngày cuối cùng để đăng ký là thứ sáu lúc 12 giờ trưa trước buổi học đầu tiên.

cho các hội thảo trực tiếp: chúng tôi khuyên bạn nên đến trước mười [10] phút so với thời gian bắt đầu của hội thảo để đảm bảo được nhận vào học. những người đến muộn sẽ không được nhận vào lớp do người hướng dẫn và người tham gia của chúng tôi không được phép.

Hội thảo EDD & Thư viện: Tất cả các khóa học là ảo và mở cho tất cả mọi người. Không yêu cầu điều kiện tiên quyết.

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền