fbpx

Hội thảo của Trung tâm Việc làm San Jose

Tất cả các hội thảo đều có sẵn trực tiếp và trực tuyến
THÁNG 2022 NĂM 1 (XNUMX)

liên hệ với huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.
ngày cuối cùng để đăng ký là thứ sáu lúc 12 giờ trưa trước buổi học đầu tiên.

cho các hội thảo trực tiếp: chúng tôi khuyên bạn nên đến trước mười [10] phút so với thời gian bắt đầu của hội thảo để đảm bảo được nhận vào học. những người đến muộn sẽ không được nhận vào lớp do người hướng dẫn và người tham gia của chúng tôi không được phép.

Hội thảo EDD & Thư viện: Tất cả các khóa học là ảo và mở cho tất cả mọi người. Không yêu cầu điều kiện tiên quyết.

Bản quyền © 2022 work2future - Tất cả các quyền