fbpx

Hội thảo của Trung tâm Việc làm San Jose

Tất cả các hội thảo có sẵn trực tuyến
hội thảo tháng 2023 năm XNUMX

Tháng Sáu 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Microsoft Word *Khóa học đầy đủ*
9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Microsoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn cũng có thể nhanh chóng xây dựng tài liệu từ các phần và kiểu được xác định trước, ...
4
Microsoft Word *Khóa học đầy đủ*
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Microsoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn cũng có thể nhanh chóng xây dựng tài liệu từ các phần và kiểu được xác định trước, ...
5
Microsoft Word *Khóa học đầy đủ*
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Microsoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn cũng có thể nhanh chóng xây dựng tài liệu từ các phần và kiểu được xác định trước, ...
6
Microsoft Word *Khóa học đầy đủ*
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Microsoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn cũng có thể nhanh chóng xây dựng tài liệu từ các phần và kiểu được xác định trước, ...
7
Microsoft Word *Khóa học đầy đủ*
9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Microsoft Word là phần mềm xử lý văn bản và tài liệu tiêu chuẩn cho cả giới kinh doanh và mục đích sử dụng cá nhân. Đây là một chương trình soạn thảo mạnh mẽ cho phép bạn tạo nội dung có giao diện chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Với một loạt các công cụ soạn thảo, bạn cũng có thể nhanh chóng xây dựng tài liệu từ các phần và kiểu được xác định trước, ...
8
9
10
Microsoft Powerpoint *Khóa học đầy đủ*
1: 00 chiều - 5: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
11
Microsoft Powerpoint *Khóa học đầy đủ*
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
12
Microsoft Powerpoint *Khóa học đầy đủ*
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
13
Microsoft Powerpoint *Khóa học đầy đủ*
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
14
Microsoft Powerpoint *Khóa học đầy đủ*
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Mô tả khóa học: Khái niệm cơ bản về PowerPoint kéo dài 16 giờ là phần mềm trình bày được thiết kế đặc biệt để cho phép người dùng tạo bản trình bày ý tưởng bằng cách xâu chuỗi văn bản, hình ảnh và âm thanh/video lại với nhau. Bài thuyết trình kể một câu chuyện hoặc hỗ trợ bài phát biểu hoặc trình bày thông tin. Khóa học ở cấp độ giới thiệu này ...
15
16
17
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
18
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
19
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
20
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
21
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
22
23
24
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
25
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
26
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
27
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
28
Không có hội thảo nào
8: 00 sáng - 6: 00 chiều
Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đang tận hưởng thời tiết ấm áp hơn và dành thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Xin lưu ý rằng hội thảo của chúng tôi hiện đang trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sẽ không có hội thảo theo lịch trình. Tuy nhiên, việc học không phải dừng lại! Chúng tôi mời bạn khám phá nền tảng Học trực tuyến Metrix của chúng tôi, ...
29
30
1
2
3
4
5
6

liên hệ với huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.
ngày cuối cùng để đăng ký là thứ sáu lúc 12 giờ trưa trước buổi học đầu tiên.

cho các hội thảo trực tiếp: chúng tôi khuyên bạn nên đến trước mười [10] phút so với thời gian bắt đầu của hội thảo để đảm bảo được nhận vào học. những người đến muộn sẽ không được nhận vào lớp do người hướng dẫn và người tham gia của chúng tôi không được phép.

Hội thảo EDD & Thư viện: Tất cả các khóa học là ảo và mở cho tất cả mọi người. Không yêu cầu điều kiện tiên quyết.

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền