fbpx

Hội thảo Trung tâm Hướng nghiệp San Jose

Tiếp tục phê bình

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Mô tả khóa học:
Khóa học giới thiệu này sẽ hỗ trợ bạn cách sửa đổi và củng cố sơ yếu lý lịch của bạn. Bạn sẽ nhận được một lời phê bình chuyên nghiệp về việc cải thiện sơ yếu lý lịch của bạn để giúp bạn làm cho nó sẵn sàng cho nhà tuyển dụng!

Kết quả học tập:
Sau khi hoàn thành, sinh viên cần có kỹ năng hoàn thành và chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, để sẵn sàng gửi cho nhà tuyển dụng trong lần tìm việc tiếp theo của bạn.

Chế độ hướng dẫn:

Trực tiếp hoặc trực tuyến

tạo sự nghiệp của bạn về việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác với work2future!

tìm cơ hội việc làm trên Thành phố San José trang sự nghiệp hoặc cho chúng tôi Trung tâm việc làm in San JoséGilroy.

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền