fbpx

Hội thảo Trung tâm Hướng nghiệp San Jose

Tiếp tục phê bình

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Mô tả khóa học:
This course introduces will assist you with how to revise and strengthen your resume. You will receive a professional critique for improving your resume to help you make it employer ready!

Kết quả học tập:
Upon completion, students should have the skills to complete and edit a resume, making it ready to be sent out to employers on your next job search.

Chế độ hướng dẫn:

Trực tiếp hoặc trực tuyến

tạo sự nghiệp của bạn về việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác với work2future!

tìm cơ hội việc làm trên Thành phố San José trang sự nghiệp hoặc cho chúng tôi Trung tâm việc làm in San JoséGilroy.

Bản quyền © 2022 work2future - Tất cả các quyền