fbpx

phương tiện truyền thông + ấn phẩm

theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội và tham gia bản tin của chúng tôi.

MEDIA [PR và clip tin tức]

CHÍ

Sách giới thiệu dịch vụ nghề nghiệp - Tiếng Anh | Español | Tiếng Việt [8.5 x 14 ba lần]

Sách giới thiệu dịch vụ kinh doanh - Tiếng Anh | Español | Tiếng Việt [8.5 x 14 ba lần]

Bảng thông tin về lực lượng lao động khu vực

Thung lũng Silicon lưỡng phân II [Nghiên cứu độc lập Keen LLC. Tháng 2018 năm XNUMX]

Thung lũng Silicon [Quan hệ đối tác nghiên cứu của BW, tháng 2017 năm XNUMX]

THÔNG TIN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Có gì hấp dẫn ở thung lũng | Ấn bản Xây dựng [Tháng 2020 năm XNUMX]

Có gì hấp dẫn ở thung lũng 10 công việc hàng đầu không yêu cầu đại học [Tháng 2020 năm XNUMX]

Tổng quan kinh tế địa phương 2018

eNEWSLETTERS

Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu