fbpx

kiếm được trong khi bạn học

có được kinh nghiệm làm việc và đào tạo có giá trị trong khi được trả lương

work2future Work Experience [WEX], On-The-Job Training [OJT], và các chương trình Học việc cung cấp kinh nghiệm thực tế cho những người tìm việc có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc và những người muốn trải nghiệm một nghề nghiệp mới

nói chuyện với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để xác định cơ hội phù hợp với bạn.

kinh nghiệm làm việc [WEX]

học các kỹ năng mới và xây dựng lịch sử việc làm của bạn với tám đến 10 tuần làm việc toàn thời gian được trả lương với một chủ lao động địa phương.

về đào tạo nghề [OJT]

được trả tiền để đào tạo cho một nghề nghiệp mới!

bắt đầu một công việc mới với một nhà tuyển dụng địa phương tuyệt vời, người sẽ đào tạo bạn trong khi bạn làm việc. vào cuối thời gian đào tạo, bạn sẽ có một loạt kỹ năng mới và xây dựng nền tảng vững chắc với người chủ mới của mình.

San Jose CARES WEX

Chương trình này đã kết thúc vào năm 2020

Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu