fbpx

kiếm được trong khi bạn học

có được kinh nghiệm làm việc và đào tạo có giá trị trong khi được trả lương

work2future Các chương trình Kinh nghiệm Làm việc [WEX], Đào tạo Tại chỗ [OJT] và Học việc cung cấp trải nghiệm thực tế cho những người tìm việc có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc và những người muốn trải nghiệm một nghề nghiệp mới

nói chuyện với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để xác định cơ hội phù hợp với bạn.

kiếm + học

Các chương trình kiếm + học cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua tiền lương kiếm được, kinh nghiệm làm việc thực tế với một doanh nghiệp địa phương, đào tạo có trả tiền, huấn luyện nghề nghiệp và một loạt các dịch vụ hỗ trợ.

về đào tạo nghề [OJT]

được trả tiền để đào tạo cho một nghề nghiệp mới!

bắt đầu một công việc mới với một nhà tuyển dụng địa phương tuyệt vời, người sẽ đào tạo bạn trong khi bạn làm việc. vào cuối thời gian đào tạo, bạn sẽ có một loạt kỹ năng mới và xây dựng nền tảng vững chắc với người chủ mới của mình.

kinh nghiệm làm việc [WEX]

học các kỹ năng mới và xây dựng lịch sử việc làm của bạn với tám đến 10 tuần làm việc toàn thời gian được trả lương với một chủ lao động địa phương.

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền