fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Cuộc họp Ủy ban Thanh niên

  • - Chương trình nghị sự
  • - Gói chương trình nghị sự
  • - Tài liệu bổ sung
  • - Phút

Ngày

Tháng Mười 10 2024

Thời gian

3: 30 chiều - 5: 00 chiều

Địa Chỉ

Cơ quan hành chính
5730 Chambertin Drive, San José

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền