fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Thanh niên

cuộc họp lai

Ở người

Trung tâm Hành chính & Dịch vụ Kinh doanh, Nhà máy rượu Almaden Tầng 2, 5730 Chambertin Dr, San Jose

Zoom

https://zoom.us/j/99449614363?pwd=d2pwQ0dPVmFDNDJVbEV6cFZMTXYzZz09

Ngày

Tháng 11 29 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 00 chiều - 3: 30 chiều

Địa Chỉ

Cơ quan hành chính
5730 Chambertin Drive, San José

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền