fbpx

Phiên thông tin về chương trình dành cho giới trẻ

Tổ chức của bạn có phục vụ những người trưởng thành từ 18-24 tuổi có rào cản đối với việc làm không?

Tìm hiểu về các dịch vụ work2future đề nghị cho những người trưởng thành không đi học, từ 18-24 tuổi để có được một công việc tốt hơn hoặc khởi đầu một sự nghiệp mới.


Ngày

Tháng 2 07 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 2: 00 chiều

Thêm thông tin

ĐĂNG KÝ

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
ĐĂNG KÝ
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền