fbpx
xưởng kế toán

Viết kỹ thuật

Tìm hiểu mức độ phức tạp và các thành phần của tài liệu kỹ thuật, chẳng hạn như tuyên bố từ chối trách nhiệm, ảnh, sơ đồ số, hướng dẫn theo trình tự, lưu đồ, v.v. cũng như cách soạn thảo và kết hợp hiệu quả chúng vào các loại tài liệu khác nhau sử dụng văn bản kỹ thuật. [24 giờ khóa học]

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Mar 16 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

5: 30 chiều - 8: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền