fbpx
hội thảo lãnh đạo

Hành chính Hỗ trợ

Bạn sẽ học các kỹ năng cốt lõi sẽ giúp sử dụng tài nguyên của bạn một cách hiệu quả, quản lý thời gian của bạn một cách khôn ngoan, giao tiếp hiệu quả và cộng tác với người khác một cách khéo léo, cộng thêm:

  • kỹ năng thư ký nâng cao
  • Làm thế nào để hỗ trợ một tổ chức trong thời kỳ kinh tế khó khăn
  • giúp quản lý dự án và cân bằng thời hạn
  • mạng chuyên gia mục tiêu
  • tận dụng phương tiện truyền thông xã hội như một công cụ để tiếp thị bản thân

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức máy tính cơ bản, thoải mái với hệ thống gửi email và một số kinh nghiệm làm việc hành chính trước đó.

Ngày

01-12 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

20 giờ học trên 10 buổi
10: 00 sáng - 12: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền