fbpx
hội thảo lãnh đạo

Làm thế nào để nộp đơn xin việc nhà nước

Tìm hiểu làm thế nào để tạo dựng sự nghiệp và tạo sự khác biệt bằng cách làm việc tại Tiểu bang California. Làm việc cho California có nghĩa là nhiều hơn là hiển thị cho một công việc. Là một nhân viên, bạn sẽ có thể làm việc trên các chương trình quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của cộng đồng và nhà nước của chúng tôi. Bang California cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Từ kế toán đến chế biến gỗ - chúng tôi có một công việc cho bạn!

Ngày

Tháng 11 05 2019
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 30 chiều - 3: 30 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp Bắc San Jose
1901 Đường Zanker, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền