fbpx

Truyền thông xã hội và doanh nghiệp của bạn

Phương tiện truyền thông xã hội vẫn là một khía cạnh phát triển trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi bên cạnh việc trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khóa học này được thiết kế cho những người đã quen thuộc với mạng xã hội. Những người tham gia sẽ học cách phát triển một kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội như một phần của chiến lược tiếp thị tổng thể của họ, xác định ai sẽ là thành viên trong nhóm của họ và chọn cách họ sẽ đo lường những gì đang diễn ra. Ngoài ra, chúng ta sẽ khám phá một số trang web truyền thông xã hội lớn và xem xét cách các trang web chuyên biệt và công cụ quản lý mạng xã hội có thể đưa hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội của họ lên một tầm cao mới. 

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Tháng 2 27 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền