fbpx
xưởng kế toán

Six Sigma (Đai vàng)

The Six Sigma Yellow Belt (CSSYB) training is aimed at those new to the world of Six Sigma who have a small role, interest, or need to develop foundational knowledge. Yellow Belts can be entry-level employees who seek to improve their world or executive champions who require an overview of Six Sigma and principles of the practice of Define, Measure, Analyze Improve and Control (DMAIC). 

30 hour course – 2 weeks

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Tháng 2 21 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 1: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền