fbpx
hội thảo quickbooks

Sách nhanh | Trung gian

Khóa học này sẽ vượt ra ngoài các khái niệm giới thiệu cơ bản. Học sinh sẽ học cách:

  • quản lý nhà cung cấp và thanh toán hóa đơn
  • theo dõi hàng tồn kho
  • chạy biên chế
  • sử dụng Báo cáo QuickBooks
  • thực hiện bảo trì QuickBooks
  • tùy chỉnh QuickBooks

Điều kiện tiên quyết: Ghi sổ & Kế toán cộng với QuickBooks Hội thảo cơ bản

Ngày

11-15 tháng 2019 XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

20 giờ hướng dẫn
8: 30 sáng - 12: 30 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền