fbpx
hội thảo lãnh đạo

ProMatch

Phiên thông tin

Một chương trình hướng đến thành viên được thiết kế để cho phép các thành viên truy cập các kết nối, tài nguyên, thông tin, giáo dục và khuyến khích cần thiết để tham gia vào tìm kiếm việc làm chủ động và thành công. Khách mời, huấn luyện nghề nghiệp chuyên nghiệp và nhiều hơn nữa! Gặp gỡ những người mới và mở rộng mạng lưới của bạn. Tình nguyện dành thời gian của bạn để xây dựng các kỹ năng và đảm nhận vai trò lãnh đạo. Cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn, học cách kết nối mạng, cải thiện kỹ năng phỏng vấn và tìm công việc tiếp theo của bạn!

Ngày

Tháng 11 06 2019
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 am - 11: 45 am

Địa Chỉ

Trung tâm việc làm NOVA
505 W. Đại lộ Olive, Suite 737, Sunnyvale, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền