fbpx
hội thảo lãnh đạo

Quản lý dự án cơ bản

Quản lý dự án không chỉ dành cho các kỹ sư xây dựng và chuyên gia hậu cần quân sự. Ngày nay, ngoài các nhiệm vụ công việc “thông thường”, các nhà quản lý, người giám sát và trưởng nhóm thường được yêu cầu đảm nhận thêm các nhiệm vụ— để hoàn thành tốt công việc bổ sung đó, trong phạm vi ngân sách và đúng thời hạn. Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về các thuật ngữ phổ biến nhất và tư duy mới nhất về quản lý dự án.

  • Học sinh sẽ học:
  • - Khởi xướng, xác định và tổ chức một dự án
  • - Phát triển một kế hoạch dự án, bao gồm cả việc xác định một con đường quan trọng
  • - Đánh giá, ưu tiên và quản lý rủi ro dự án
  • - Thực hiện các dự án và theo dõi, kiểm soát tiến độ

* Đây là khóa học kéo dài hai tuần [30 giờ học]

*Điều kiện tiên quyết được đề xuất: Kiến thức máy tính cơ bản, MS Word và kinh nghiệm Excel

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng 2 06 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

30 giờ học
9: 00 sáng - 12: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền