fbpx

Nguyên tắc cơ bản về quản lý dự án (Tuần 2)

Quản lý dự án không chỉ dành cho các kỹ sư xây dựng và các chuyên gia hậu cần quân sự. Ngày nay, ngoài các nhiệm vụ công việc “thường xuyên”, các nhà quản lý, giám sát và trưởng nhóm thường phải đảm nhận các nhiệm vụ bổ sung — và hoàn thành tốt công việc bổ sung đó, theo ngân sách và đúng hạn. Khóa học này kết hợp các thuật ngữ phổ biến nhất và tư duy mới nhất về quản lý dự án.

Học sinh sẽ học:

  • Khởi tạo, xác định và tổ chức một dự án
  • Xây dựng kế hoạch dự án, bao gồm xác định lộ trình quan trọng
  • Đánh giá, ưu tiên và quản lý rủi ro dự án
  • Thực hiện các dự án và theo dõi, kiểm soát tiến độ

* Điều kiện tiên quyết: Có kiến ​​thức vi tính cơ bản, có kinh nghiệm MS Word và Excel.

*Đây là khóa học hai tuần*

Ngày

Tháng 9 18 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Trên mạng
Liên kết thu phóng được cung cấp
Phân loại

Đơn vị tổ chức

Viện lực lượng lao động
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền