fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft PowerPoint | Căn bản

Khóa học này dạy cho bạn những điều cơ bản của PowerPoint. Học sinh sẽ học cách:

  • - tạo và lưu các trình chiếu trên màn hình
  • - tạo các trang chiếu cho trong suốt
  • - tạo tài liệu phát
  • - xuất bản bản trình bày PowerPoint của bạn lên Web

Điều kiện tiên quyết: Giới thiệu về hội thảo Máy tính hoặc kiến ​​thức máy tính cơ bản.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Mar 01 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

15 giờ hướng dẫn
9: 00 sáng - 1: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền