fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Word | Trung gian

Khóa học này được thiết kế cho những cá nhân muốn tìm hiểu thêm về MS Word 2016. Nó được xây dựng dựa trên các kỹ năng và khái niệm được dạy trong Word 2016 Basic. Học sinh sẽ học cách tạo và sửa đổi kiểu, tạo và định dạng các phần, làm việc với các cột, bảng định dạng, nhãn in và phong bì

Điều kiện tiên quyết: Hội thảo MS Word Basic hoặc kinh nghiệm tương đương.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Tháng Mười 10 2023

Thời gian

20 giờ hướng dẫn
1: 00 chiều - 5: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại

Lần xuất hiện tiếp theo

Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền