fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Word 365 nâng cao

Đưa xử lý văn bản của bạn lên cấp độ tiếp theo! Học sinh sẽ học cách:

  • - tạo kết hợp thư, nhãn gửi thư và phong bì
  • - làm việc với các đối tượng và nền tài liệu, biểu mẫu và macro
  • - tùy chỉnh thanh công cụ truy cập nhanh và các phím tắt
  • - làm việc với các tính năng tài liệu dài như mục lục, chỉ mục và thư mục

Điều kiện tiên quyết: Hội thảo trung cấp MS Word hoặc kinh nghiệm tương đương.

20 giờ - 1 tuần

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Tháng 9 12 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Trên mạng
Liên kết thu phóng được cung cấp
Phân loại

Đơn vị tổ chức

Viện lực lượng lao động
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền